Podkarpackie wierzby

Jeden z najbardziej charakterystyczny elementów dawnego polskiego krajobrazu.