Plener Prządki

Plener Prządki

Prządki to jeden z najpopularniejszych rezerwatów na Podkarpaciu. Występują tutaj wyjątkowe skały z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego. Ich wysokość sięga 20 metrów. Rezerwat Przyrody jest położony w obrębie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, a dojście do niego odbywa się z pobliskiego parkingu i nie sprawi nam większej trudności. Jest to niewątpliwie atut tego miejsca, które jest wybierane na reportaż ślubny.  Skałki posiadają oryginalny wygląd, a poruszanie się między nimi wiedzie specjalnie przygotowanym do tego szlakiem.