Zima

Jeden z najbardziej charakterystyczny elementów polskiego krajobrazu.